Nasreddin Hoca Mizahi Kısa Öykü Yarışması

NASREDDİN HOCA MİZAHİ KISA ÖYKÜ YARIŞMASI
 
Konu: Mizahi Kısa Öykü
 
Katılımcılar: Yarışma Eskişehir ilinde ikamet eden herkese açıktır.
 
Katılım Koşulları:
Her katılımcı 1(bir) eser ile katılabilecektir.
Eserlerin Nasreddin Hoca’nın mizah anlayışıyla örtüşmesi gerekmektedir.
Yazılar word formatında, A4 kâğıt boyutunda, 12 punto, Times New Roman yazı karakteriyle, 1,5 satır aralığıyla yazılacak; en fazla 2 sayfa olacaktır.
Yazılar daha önce yayımlanmamış ve özgün olmalıdır. Daha önce yayımlandığı ya da özgün olmadığı anlaşılan yazılar yarışma dışı bırakılacaktır.
Irk, dil, din, cinsiyet ayrımı yapan, şiddet içeren, cinselliği ön plana çıkaran yazılar kabul edilmeyecektir.
Değerlendirmede öyküler sıra numarası verilerek jüriye iletilecek, yazarların isimleri değerlendirme sırasında gizli tutulacaktır.
5846 sayılı yasa gereği, ödül alsın veya almasın, yarışmaya gönderilen tüm öykülerin her türlü kullanım hakkı bedelsiz olarak yarışmayı düzenleyenlere ait olacaktır. Yarışmaya katılan herkes bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.
Yarışmaya jürinin ve düzenleme kurulunun birinci dereceden akrabaları katılamaz.
 
Öyküler şu adrese posta yoluyla teslim edilecektir: mizahioykuyarismasi@gmail.com
5846 sayılı yasa gereği, ödül alsın veya almasın, yarışmaya gönderilen tüm öykülerin her türlü kullanım hakları, bedelsiz olarak yarışmayı düzenleyenlere ait olacaktır. Yarışmaya katılan herkes bu şartları kabul etmiş sayılır.
Jürinin belirlediği ilk üç dereceye giren eserlere ödül verilecektir:
 
Ödüller
Birincilik Ödülü: 3000 TL
İkincilik Ödülü: 2000 TL
Üçüncülük ödülü: 1000 TL
 
Takvim
Öykülerin son teslim tarihi:  1 Ağustos 2016
Jürinin dereceye giren öyküleri ilanı: 23 Eylül 2016
Ödül töreni: 30 Eylül 2016
 
İletişim Bilgileri
mizahioykuyarismasi@gmail.com                                                                                                                                                                                                     
 
Düzenleme Kurulu