Kurullar

 

ONUR KURULU

Prof. Dr. Nabi AVCI - Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanı

Güngör Azim TUNA - Türk Dünyası Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Şanlıurfa Valisi

Prof. Dr. Naci GÜNDOĞAN - Anadolu Üniversitesi Rektörü

 

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Fadıl HOCA, Makedonya Vizyon Üniversitesi, Makedonya

Prof. Dr. Mahmut ÇELİK, İştip Gotse Delçev Üniversitesi, Makedonya

Prof. Dr. İrfan MORİNA, Kosova Üniversitesi, Kosova

Prof. Dr. Nazım İBRAHİM, Üsküp Kril Metodi Üniversitesi, Makedonya

Prof. Dr. Ekrem CAUSEVİC, Zagrep Üniversitesi, Hırvatistan

Prof. Dr. Gadir GOLKARİAN, Yakın Doğu Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Prof. Dr. Timur KOCAOĞLU, Michigan State University, ABD

Prof. Dr. Seyfeddin RZASOY, Azerbaycan Milli Elmler Akademiyası, Azerbaycan

Prof. Dr. Kamoludin ABDULLAEV, Tacikistan Central Asia: Study and Teaching, Tacikistan

Prof. Dr. Cabbar IŞANKUL, Özbekistan Bilimler Akademisi, Özbekistan

Prof. Dr. Alena MİHAYLOVNA, Çuvaşistan Devlet Üniversitesi, Çuvaşistan Cumhuriyeti (Rusya Federasyonu)

Prof. Dr. Muhsin MACİT, Anadolu Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU, Emekli, Türkiye

Prof. Dr. Öcal OĞUZ, Gazi Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Fatma AÇIK, Gazi Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Metin EKİCİ, Ege Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ali DUYMAZ, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Dilaver DÜZGÜN, Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Makbule SABZİYEVA, Anadolu Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Necati DEMİR, Gazi Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Murat ÖZBAY, Gazi Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ahmet KIRKKILIÇ, Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Muhsine BÖREKÇİ, Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Hüseyin Sabri ALANYALI, Anadolu Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mertol TULUM, Emekli, Türkiye

Prof. Dr. Mehmet AÇA, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Erol ALTINSAPAN, Anadolu Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL, Başkent Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN, Emekli, Türkiye

Prof. Dr. İsmail GÖRKEM, Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Dursun YILDIRIM, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Muhtar İMANOV, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi, Azerbaycan

Prof. Dr. Cahit KAVCAR, Ankara Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Nüket TÖR, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Şeref BOYRAZ, Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Dilaver DÜZGÜN, Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Nebi ÖZDEMİR, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Edina SOLAK, Zenica Üniversitesi, Bosna-Hersek

Doç. Dr. Tudora ARNAUT, Taras Şevçenko Kiev Milli Üniversitesi, Ukrayna

Doç. Dr. Ali Şamil HÜSEYİNOĞLU, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi, Azerbaycan

Doç. Dr. Ekrem HÜSEYNZADE, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi, Azerbaycan

Doç. Dr. Qaliba HACİYEVA, Nahcivan Devlet Üniversitesi, Azerbaycan

Doç  Dr. Galina MİŞKİNİENE, Vilnius University, Litvanya

Doç. Dr. Ahmet GÜNEYLİ, Yakın Doğu Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Doç. Dr. Suzan CANHASİ, Priştine Üniversitesi, Kosova

Doç. Dr. Salahaddin BEKKİ, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Hamiye DURAN, Gazi Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. M. Mahur TULUM, Anadolu Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Abdulkadir EMEKSİZ, İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. R. Gülin ÖĞÜT EKER, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Kürşat ÖNCÜL, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Hakan ÜLPER, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Tahir ORUCOV, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi, Azerbaycan

Doç. Dr. Evrim ÖLÇER ÖZÜNEL, Gazi Üniversitesi, Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Kemale EEKBEROVA, Azerbaycan Bakanlar Kurulu Tercüme Merkezi, Azerbaycan

Yrd. Doç. Dr. Adem KOÇ, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Yalçın BAY, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Neslihan BAY, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Dilek TÜRKYILMAZ, Gazi Üniversitesi, Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Gökhan TUNÇ, Anadolu Üniversitesi, Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Zülfikar BAYRAKTAR, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi, Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Ethem ARIOĞLU, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Hasan GÜNEŞ, Anadolu Üniversitesi, Türkiye

Dr. Ulanbek ALİMOV, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan

Dr. Mustafa DUMAN, Türkiye

Sabri KOZ, Türkiye

Mustafa ÖZÇELİK, Türkiye

 

DÜZENLEME KURULU BAŞKANI

Doç. Dr. Emine KOLAÇ

 

DÜZENLEME KURULU

Anadolu Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Gökhan TUNÇ

Arş. Gör. Emrullah TÖREN

Okt. Kevser CANDEMİR

Arş. Gör. Musa TÖMEN

Okt. Ezgi ASLAN

Okt. Ferdi BOZKURT

Okt. Dr. Olcay SALTIK

Okt. Serdar ŞEN

Okt. Gönül GÜMÜŞ YÜKSEL

Okt. Nilay GİRİŞEN

Okt. Sebahat YAŞAR

Okt. Dr. Mustafa EVER

Okt. Dr. Sevgi ÇALIŞIR ZENCİ

Bahadır GÜLDEN

Türk Dünyası Vakfı

Yunus Emre AKSU

Aydın KEMİRTLEK

Habip GÖKSEL

Hakkı POLAT

Mustafa ÇELİK

Türkan KARATAY

 

 

Committees

Honorary Board

Prof. Dr. Nabi AVCI – Chairman of the Board of Trustees in Turkish World Foundation, Minister of Culture and Tourism of Turkish Republic
Güngör Azim TUNA – Governor of Şanlıurfa
Prof. Dr. Naci GÜNDOĞAN – The Rector of Anadolu University

Science Board

Prof. Dr. Fadıl HOCA, Macedonia Vizyon University, Macedonia
Prof. Dr. Mahmut ÇELİK, İştip Gotse Delçev University, Macedonia
Prof. Dr. İrfan MORİNA, Kosovo University, Kosovo
Prof. Dr. Nazım İBRAHİM, Skopje Kril Metodi University, Macedonia
Prof. Dr. Ekrem CAUSEVİC, Zagreb University, Croatia
Prof. Dr. Gadir GOLKARİAN, Near East University, Turkish Republic of Northern Cyprus
Prof. Dr. Timur KOCAOĞLU, Michigan State University, ABD
Prof. Dr. Seyfeddin RZASOY, Azerbaijan Academy of National Sciences, Azerbaijan
Prof. Dr. Kamoludin ABDULLAEV, Tajikistan Central Asia: Study and Teaching, Tajikistan
Prof. Dr. Cabbar IŞANKUL, Uzbekistan Academy of Sciences, Uzbekistan
Prof. Dr. Alena MİHAYLOVNA, Chuvashia State University, Chuvashia Republic (Russian Federation)
Prof. Dr. Muhsin MACİT, Anadolu University, Turkey
Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU, Retired, Turkey
Prof. Dr. Öcal OĞUZ, Gazi University, Turkey
Prof. Dr. Fatma AÇIK, Gazi University, Turkey
Prof. Dr. Metin EKİCİ, Ege University, Turkey
Prof. Dr. Ali DUYMAZ, Balıkesir University, Turkey
Prof. Dr. Dilaver DÜZGÜN, Atatürk University, Turkey
Prof. Dr. Makbule SABZİYEVA, Anadolu University, Turkey
Prof. Dr. Necati DEMİR, Gazi University, Turkey
Prof. Dr. Murat ÖZBAY, Gazi University, Turkey
Prof. Dr. Ahmet KIRKKILIÇ, Atatürk University, Turkey
Prof. Dr. Muhsine BÖREKÇİ, Atatürk University, Turkey
Prof. Dr. Hüseyin Sabri ALANYALI, Anadolu University, Turkey
Prof. Dr. Mertol TULUM, Emekli, Turkey
Prof. Dr. Mehmet AÇA, Balıkesir University, Turkey
Prof. Dr. Erol ALTINSAPAN, Anadolu University, Turkey
Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU, Hacettepe University, Turkey
Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL, Başkent University, Turkey
Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN, Emekli, Turkey
Prof. Dr. İsmail GÖRKEM, Erciyes University, Turkey
Prof. Dr. Dursun YILDIRIM, Hacettepe University, Turkey
Prof. Dr. Muhtar İMANOV, Azerbaijan Academy of National Sciences, Azerbaijan
Prof. Dr. Cahit KAVCAR, Ankara University, Turkey
Prof. Dr. Nüket TÖR, Kastamonu University, Turkey
Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN Necmettin University, Turkey
Prof. Dr. Şeref BOYRAZ Cumhuriyet University, Turkey
Prof. Dr. Dilaver DÜZGÜN Atatürk University, Turkey
Assoc. Prof. Dr. Edina SOLAK, Zenica University, Bosnia-Herzegovina
Assoc. Prof. Dr. Tudora ARNAUT, Taras Şevçenko Kiev Milli University, Ukraine
Assoc. Prof. Dr. Ali Şamil HÜSEYİNOĞLU, Azerbaijan Academy of National Sciences, Azerbaijan
Assoc. Prof. Dr. Ekrem HÜSEYNZADE, Azerbaijan Academy of National Sciences, Azerbaijan
Assoc. Prof. Dr. Qaliba HACİYEVA, Nakhcevan State University, Azerbaijan
Assoc. Prof. Dr. Galina MİŞKİNİENE, Vilnius University, Lithuania
Assoc. Prof. Dr. Ahmet GÜNEYLİ, Near East University, Turkish Republic of Northern Cyprus
Assoc. Prof. Dr. Suzan CANHASİ, Pristine University, Kosovo
Assoc. Prof. Dr. Salahaddin BEKKİ, Ahi Evran University, Turkey
Assoc. Prof. Dr. Hamiye DURAN, Gazi University, Turkey
Assoc. Prof. Dr. M. Mahur TULUM, Anadolu University, Turkey
Assoc. Prof. Dr. Abdulkadir EMEKSİZ, İstanbul University, Turkey
Assoc. Prof. Dr. R. Gülin ÖĞÜT EKER, Hacettepe University, Turkey
Assoc. Prof. Dr. Kürşat ÖNCÜL, Eskişehir Osmangazi University, Turkey
Assoc. Prof. Dr. Hakan ÜLPER, Mehmet Akif Ersoy University, Turkey
Assoc. Prof. Dr. Tahir ORUCOV, Azerbaijan Academy of National Sciences, Azerbaijan
Assoc. Prof. Dr. Evrim ÖLÇER ÖZÜNE, Gazi University, Turkey
Asst. Prof. Dr. Kemale EEKBEROVA, Azerbaijan Council of Ministers Translation Center, Azerbaijan
Asst. Prof. Dr. Adem KOÇ, Eskişehir Osmangazi University, Turkey
Asst. Prof. Dr. Yalçın BAY, Eskişehir Osmangazi University, Turkey
Asst. Prof. Dr. Neslihan BAY, Eskişehir Osmangazi University, Turkey
Asst. Prof. Dr. Dilek TÜRKYILMAZ, Gazi University, Turkey
Asst. Prof. Dr. Gökhan TUNÇ, Anadolu University, Turkey
Asst. Prof. Dr. Zülfikar BAYRAKTAR, Bandırma 17 Eylül University, Turkey
Asst. Prof. Dr. Mehmet YARDIMCI, Dokuz Eylül University, Turkey
Asst. Prof. Dr. İbrahim Ethem ARIOĞLU, Yıldırım Beyazıt University, Turkey
Asst. Prof. Dr. Hasan GÜNEŞ, Anadolu University, Turkey
Dr. Ulanbek ALİMOV, Kirgizstan Turkey Manas University, Kirgizstan
Dr. Mustafa DUMAN, Turkey
Sabri KOZ, Turkey
Mustafa ÖZÇELİK, Turkey

Chair of Organizing Committee
Assoc. Prof. Dr. Emine KOLAÇ

Organizing Committee
Anadolu University

Asst. Prof. Dr. Gökhan TUNÇ

Res. Asst. Emrullah TÖREN

Inst. Kevser CANDEMİR

Res. Asst. Musa TÖMEN

Inst.  Ezgi ASLAN

Inst.  Ferdi BOZKURT

Inst. Dr. Olcay SALTIK

Inst. Serdar ŞEN

Inst. Gönül GÜMÜŞ YÜKSEL

Inst.  Nilay GİRİŞEN

Inst. Sebahat YAŞAR

Inst. Dr. Mustafa EVER

Inst. Dr. Sevgi ÇALIŞIR ZENCİ

Bahadır GÜLDEN

Turkish World Foundation
Yunus Emre AKSU
Aydın KEMİRTLEK
Habip GÖKSEL
Hakkı POLAT
Mustafa ÇELİK
Türkan KARATAY