Bildiri Yazım Kuralları

 
ULUSLARARASI NASREDDİN HOCA SEMPOZYUMU BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM YÖNERGESİ
 
1.  Bildiri özeti, kaynaklar da dâhil olmak üzere en fazla 2 sayfa olacak biçimde düzenlenmelidir.
 
2. Sayfa kenar boşlukları 2.5 cm olmalıdır.
 
3. Bildiri özetinin tamamında Times New Roman yazı karakteri kullanılmalıdır.
 
4. Başlık 12 punto, kalın yazı ile sayfaya ortalanarak yazılmalıdır.
 
5. Başlık sonrasında 12nk aralık bırakacak şekilde olmalıdır.
 
6. Başlığın altındaki satıra 12 punto kalın yazıyla unvan, ad ve soyad, alt satıra 10 punto italik yazıyla kurum adı ve onun altına 10 punto yazıyla e­posta adresi yazılmalıdır. Bu bilgiler tek satır aralıklı ve ortalanmış biçimde olmalıdır.
 
7. Özet metninden önce 1 satır boşluk bırakılmalıdır.
 
8. Bildiri dili Türkçe ya da İngilizce olarak tercih edilebilir. Türkçe sunacak yazarlar Türkçe özet, İngilizce sunacak yazarlar İngilizce özet metni hazırlamalıdır.
 
9.  Özet metni 250­-300 sözcüklük 11 punto yazı karakteri kullanılarak ve iki yana yaslanmış olarak yazılmalıdır.
 
10. Özet metni tek satır aralığında olmalı, paragraf sonlarında 12nk aralık kullanılmalıdır.
 
11. Özet metninin alt satırına en az 3, en çok 5 sözcük anahtar sözcük yazılmalıdır.
 
12. Kaynakça 10 punto, iki yana yaslanmış yazılmalıdır.
 
13. Kaynakça tek satır aralığında olmalı, paragraf sonlarında 6nk aralık kullanılmalıdır. İlk satırdan sonraki satırlar, 1 cm içeriden olacak şekilde düzenlenmelidir.
 
14. Kaynaklar özet metninin sonunda, APA 6,0’ya göre verilmelidir.
 
15. Kaynaklardan sonra yazarın 80-­100 sözcüklük kısa özgeçmişi yazılmalıdır. 
 
Abstract Submission Guidelines

 1. Abstract must not exceed 2 pages including references.
 2. Page margins must be 2.5 cm from all sides.
 3. All text must be in Times New Roman font.
 4. Headings must be in font size 12, bold and centered.
 5. Name & Surname and title must be written in font size 12 bold under the heading; name of the institution must be written one line down in font size 10 italic; and e-mail address must be written in font size 10 under the name of the institution. All these must be in single line spacing and centered.
 6.  One line must be left blank before the abstract.
 7. Both English and Turkish are accepted for proposals. Abstracts must be written in the language of presentation.
 8. A 250-300 word abstract must be written in font size 11, justified.
 9. Abstract must be in one-line spacing and 12nk space must be left after each paragraph.
 10. At least 3, at most 5 key words must be written at the end of the abstract.
 11. References must be written in font size 10 and justified.
 12. References must be in one-line spacing, 6nk space must be used and 1cm indent after the first line.
 13. References must be given according to APA 6.0
 14. 80-100 word CV must be written after the references.