Bildiri Gönderme

 
BİLDİRİ GÖNDERME
 
Bildiri yazım kuralları başlığındaki yazım kurallarına uygun olarak hazırlamış olduğunuz özet metin bildirilerinizi 15 Temmuz2016 gününe kadar nasreddinhocasempozyum@anadolu.edu.tr elektronik posta adresi aracılığıyla "Sempozyum Düzenleme Kurulu"na ulaştırabilirsiniz. 
 
ÖDÜLLER
Sempozyum'da sunulan bildiriler arasından Seçici Kurul'un belirleyeceği bir bildiriye "En İyi Bildiri Ödülü", bir bildiriye de "Nasreddin Hoca Özel Ödülü" verilecektir. 
 
Abstract Submission
You can send your abstracts prepared according to the abstract submission guidelines to nasreddinhocasempozyumu@anadolu.edu.tr via e-mail till 15th July 2016.
 
Rewards
 
Two proposals will be rewarded. One proposal qualified by the Selection Committee will receive “The Best Proposal Award ” and  one proposal again qualified by the Selection Committee will receive “Nasreddin Hoca Special Award”.