Önemli Tarihler

ÖNEMLİ TARİHLER

 

 
Bildiri Özet Metni Son Gönderme Tarihi        : 15 Temmuz 2016
Bildiri Kabul Duyurusu                                   : 8 Ağustos 2016
Son Kayıt Tarihi                                             : 20 Ağustos 2016
Program İlanı                                                 : 20 Eylül 2016
 
 
Important Dates
 
Abstract Submission Deadline: 15th July 2016
Announcement of Proposal Acceptances: 8th August 2016
Registration Deadline: 20th August 2016
Announcement of the Program: 20th September 2016