Çocuk Gözüyle Nasreddin Hoca Kompozisyon Yarışması

NASREDDİN HOCA KOMPOZİSYON YARIŞMASI
 
Konu: Çocuk Gözüyle Nasreddin Hoca
 
Katılımcılar: Yarışmaya Eskişehir ili ve ilçelerinden ortaöğretim (5-6-7-8. Sınıf) öğrencileri katılabilir.
 
Katılım Koşulları
Her öğrenci 1(bir) kompozisyon ile katılabilecektir.
Kompozisyonlar word formatında, A4 kâğıt boyutunda, 12 punto, Times New Roman yazı karakterinde, 1,5 satır aralığıyla yazılacak; en fazla 3 sayfa olacaktır.
Kompozisyonlar herhangi bir yerde yayımlanmamış ve özgün olmalıdır. Daha önce yayımlandığı ya da özgün olmadığı anlaşılan yazılar yarışma dışı bırakılacaktır.
Irk, dil, din, cinsiyet ayrımı yapan, şiddet içeren, cinselliği ön plana çıkaran yazılar kabul edilmeyecektir.
Değerlendirmede öğrencinin kimlik bilgileri gizli tutulacak, kompozisyonlar bir zarfa konularak zarfın arka yüzüne öğrencinin kimlik ve iletişim bilgileri yazılacaktır. Değerlendirmede kompozisyonlar sıra numarası verilerek jüriye iletilecek, yazarların isimleri değerlendirme sırasında gizli tutulacaktır.
5846 sayılı yasa gereği, ödül alsın veya almasın, yarışmaya gönderilen tüm kompozisyonların her türlü kullanım hakkı bedelsiz olarak yarışmayı düzenleyenlere ait olacaktır. Yarışmaya katılan herkes bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.
Yarışmaya jürinin ve düzenleme kurulunun birinci dereceden akrabaları katılamaz.
 
Değerlendirme Şekli
Okullarda okul yönetiminin belirleyeceği değerlendirme kurulu üç kompozisyon seçecektir.
Okullarda seçilen üç kompozisyon, okulun resmi e-posta adresinden nasreddinhocacocuk@gmail.com adresine gönderilecektir. Bu adrese gönderilen e-postalar jüri tarafından değerlendirilecektir.
Jüri, ilk üç dereceye giren kompozisyonları belirleyecek ve dereceye giren öğrencilere ödül verilecektir.
Ödüller, 30 Eylül-2 Ekim 2016’da gerçekleştirilecek olan Uluslararası Nasreddin Hoca Sempozyumunun açılış töreninde verilecektir.
 
Ödüller
Birincilik Ödülü: Tam altın
İkincilik Ödülü: Yarım altın
Üçüncülük ödülü: Çeyrek altın
 
Yarışma Takvimi:
Kompozisyonların son teslim tarihi: 23 Mayıs 2016 
Jürinin dereceye giren kompozisyonları ilanı: 23 Eylül 2016
Ödül töreni: 30 Eylül 2016
 
İletişim Bilgileri:                                          
nasreddinhocacocuk@gmail.com                                                                                                                                                             
 
Düzenleme Kurulu